Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.222.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 sierpnia 2017 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2017/C 222/07)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2017 r.)

Stopy bazowe obliczone zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że, o ile nie przewidziano inaczej w odrębnej decyzji, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 154 z 17.5.2017, s. 27.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.8.2017...-0,13-0,130,76-0,130,45-0,130,12-0,13-0,13-0,13-0,13-0,130,590,30-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,131,83-0,131,10-0,36-0,13-0,130,78
1.6.201731.7.2017-0,10-0,100,76-0,100,45-0,100,12-0,10-0,10-0,10-0,10-0,100,700,37-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,101,83-0,101,10-0,36-0,10-0,100,78
1.5.201731.5.2017-0,10-0,100,76-0,100,45-0,100,12-0,10-0,10-0,10-0,10-0,100,700,44-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,101,83-0,101,10-0,36-0,10-0,100,78
1.4.201730.4.2017-0,08-0,080,76-0,080,45-0,080,16-0,08-0,08-0,08-0,08-0,080,830,44-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,081,83-0,081,10-0,36-0,08-0,080,78
1.3.201731.3.2017-0,08-0,080,76-0,080,45-0,080,16-0,08-0,08-0,08-0,08-0,081,050,53-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,081,83-0,081,10-0,36-0,08-0,080,78
1.1.201728.2.2017-0,07-0,070,76-0,070,45-0,070,16-0,07-0,07-0,07-0,07-0,071,050,75-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,071,83-0,071,10-0,36-0,07-0,070,78
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.