Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.338.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2014 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 października 2014 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2014/C 338/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2014 r.)

Stopy bazowe obliczone zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile nie przewidziano inaczej w odrębnej decyzji, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 281 z 23.8.2014, s 3.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.10.2014...0,530,532,460,530,580,530,780,530,530,530,530,531,542,380,530,530,690,530,530,530,532,750,532,970,680,530,531,04
1.9.201430.9.20140,530,532,960,530,580,530,780,530,530,530,530,531,542,920,530,530,690,530,530,530,532,750,532,970,810,530,530,88
1.5.201431.8.20140,530,532,960,530,580,530,780,530,530,530,530,531,542,920,530,530,690,530,530,530,532,750,533,721,060,530,530,88
1.4.201430.4.20140,530,532,960,530,580,530,780,530,530,530,530,531,832,920,530,530,690,530,530,530,532,750,533,721,060,530,530,88
1.3.201431.3.20140,530,532,960,530,710,530,780,530,530,530,530,531,833,450,530,530,690,530,530,530,532,750,533,721,290,530,530,88
1.1.201428.2.20140,530,532,960,530,710,530,780,530,530,530,530,532,353,450,530,530,690,530,530,530,532,750,533,721,290,530,530,88
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.