Dz.U.UE.C.2019.1.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

Aktualizacja ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. efektywnej stawki stosowanej do wyliczenia odsetek złożonych zgodnie z art. 12 załącznika XII do regulaminu pracowniczego 1

(2019/C 1/08)

(Dz.U.UE C z dnia 3 stycznia 2019 r.)

Wysokość stawki przewidzianej w art. 4 i 8 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego oraz odpowiednio w art. 40 akapit czwarty i w art. 110 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników wynosi 2,9 % dla wyliczenia odsetek złożonych ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

1 Sprawozdanie Eurostatu z dnia 1 września 2018 r. dotyczące oszacowania aktuarialnego systemu emerytalno-rentowego urzędników europejskich w 2018 r.