Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.218.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

(2017/C 218/10)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2017 r.)

Publikacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

GRECJA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 360 z 10.12.2013.

Służby krajowe właściwe do przeprowadzania kontroli granicznej: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia - policja grecka), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma - grecka straż przybrzeżna), Τελωνεία (Telonia - służby celne), Πολεμικό Ναυτικό (Polemiko Naytiko - Grecka marynarka wojenna).

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17. Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 15.

Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11. Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 2.

Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 1. Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 2.

Dz.U. C 164 z 18.7.2007, s. 45. Dz.U. C 256 z 5.9.2013, s. 14.

Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21. Dz.U. C 360 z 10.12.2013, s. 17.

Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15.

1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.