Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.152.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 maja 2017 r.

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

(2017/C 152/05)

(Dz.U.UE C z dnia 16 maja 2017 r.)

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

SŁOWACJA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 134 z 31.5.2008

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

SŁOWACJA-UKRAINA

Granice lądowe

1) Čierna nad Tisou-Čop (kolejowe)
2) Ubľa-Malyj Bereznyj
3) Veľké Slemence-Mali Selmenci
4) Vyšné Nemecké-Užhorod
5) Maťovské Vojkovce-Pavlovo (kolej, tylko towary)

Granice powietrzne

1) Port lotniczy Bratislava
2) Port lotniczy Košice
3) Port lotniczy Poprad

Lądowiska

1) Nitra
2) Piešťany
3) Prievidza
4) Sliač
5) Žilina
6) Jasná

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1

Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10

Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16

Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13

Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9

Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10

Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10

Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20

Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7

Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28

Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22

Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17

Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13

Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17

Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34

Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22

Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12

Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8

Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17

Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 14

Dz.U. C 210 z 16.7.2011, s. 30

Dz.U. C 271 z 14.9.2011, s. 18

Dz.U. C 356 z 6.12.2011, s. 12

Dz.U. C 111 z 18.4.2012, s. 3

Dz.U. C 183 z 23.6.2012, s. 7

Dz.U. C 313 z 17.10.2012, s. 11

Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 22

Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 9

Dz.U. C 167 z 13.6.2013, s. 9

Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 2

Dz.U. C 275 z 24.9.2013, s. 7

Dz.U. C 314 z 29.10.2013, s. 5

Dz.U. C 324 z 9.11.2013, s. 6

Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 4

Dz.U. C 167 z 4.6.2014, s. 9

Dz.U. C 244 z 26.7.2014, s. 22

Dz.U. C 332 z 24.9.2014, s. 12

Dz.U. C 420 z 22.11.2014, s. 9

Dz.U. C 72 z 28.2.2015, s. 17

Dz.U. C 126 z 18.4.2015, s. 10

Dz.U. C 229 z 14.7.2015, s. 5

Dz.U. C 341 z 16.10.2015, s. 19

Dz.U. C 84 z 4.3.2016, s. 2

Dz.U. C 236 z 30.6.2016, s. 6

Dz.U. C 278 z 30.7.2016, s. 47

Dz.U. C 331 z 9.9.2016, s. 2

Dz.U. C 401 z 29.10.2016, s. 4

Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 30

Dz.U. C 32 z 1.2.2017, s. 4

Dz.U. C 74 z 10.3.2017, s. 9

Dz.U. C 120 z 13.4.2017, s. 11

1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.