Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.466.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.

Aktualizacja stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2016 r. 1

(2016/C 466/10)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2016 r.)

Stawka składki, o której mowa w art. 83 ust. 2 regulaminu pracowniczego, wynosi 9,8 %, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2016 r.

1 Sprawozdanie Eurostatu z dnia 1 września 2016 r. dotyczące oszacowania aktuarialnego systemu emerytalno-rentowego urzędników europejskich w 2016 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.