Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/30)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://erc.europa.eu/document-library/results?f%5B0%5D=field_document_category%253Aparents_all%3A32

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.