Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/chafea/documents-register/final-accounts/index_en.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.