Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/10)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/a-propos-de-l-eacea/registre-des-documents_fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.