Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020 - OpenLEX

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.459.48

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020
(2021/C 459/48)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2020_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.