Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/47)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2019-0_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.