Agencja Wsparcia BEREC - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020 - OpenLEX

Agencja Wsparcia BEREC - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.459.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

AGENCJA WSPARCIA BEREC
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020
(2021/C 459/03)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/download/0/10016-berec-office-annual- accounts-for-2020_0.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.