Agencja Wsparcia BEREC - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

AGENCJA WSPARCIA BEREC
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/budget_of_the_office/final_accounts/9370-berec-office-annual-accounts-for-2019

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.