Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Agencja Wsparcia BEREC
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/03)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/budget_of_the_office/final_accounts/8651-berec-office-annual-accounts-for-2018

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.