Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/27)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.emcdda.europa.eu/publications-database_en?f%5B0%5D=field_series_type%253Aname%3AAnnual%20account

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.