Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/12)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/management-board/decisions/easa-mb-decision-no-07-2022-opinion-management-board-2021

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.