Dzienniki UE

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6782 - H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings).

Dz.U.UE.C.2013.72.15 | ogłoszenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.72.3 | informacja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6765 - Precision Castparts/Titanium Metals).

Dz.U.UE.C.2013.72.1/2 | komunikat z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6708 - BMS/Astrazeneca/Amylin Business).

Dz.U.UE.C.2013.72.1/1 | komunikat z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-157/12: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi.

Dz.U.UE.C.2013.71.31/2 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-156/12: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komitetowi Regionów.

Dz.U.UE.C.2013.71.31/1 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-154/12: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko ESDZ.

Dz.U.UE.C.2013.71.30/3 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-152/12: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.71.30/2 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-148/12: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2012 r. - ZZ przeciwko ECMNiN.

Dz.U.UE.C.2013.71.30/1 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-126/12: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.71.29/2 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-130/12: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi.

Dz.U.UE.C.2013.71.29/3 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-100/12: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.29/1 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-95/12: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.28/3 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-92/12: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.28/2 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-24/11: Katrakasas v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.28/1 | wyrok z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-8/13: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2013 r. - ClientEarth i in przeciwko Komisji Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2013.71.25 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-6/13: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2013 r. - NICO przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2013.71.24/2 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-4/13: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2013 r. - Communicaid Group Ltd przeciwko Komisji Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2013.71.24/1 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-545/12: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2012 r. - Mory i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.71.23 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-21/12: Alfacam i inni v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2013.71.22/1 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawy połączone T-445/11 i T-88/12: Charron Inox i Almet v. Rada Unii Europejskij i Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.21 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-497/10: Divandari v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2013.71.20/2 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-403/05 RENV: MyTravel v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.20/1 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

prawa T-263/00: La Navale v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.19/2 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-262/00: La Vigile San Marco v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.19/1 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-218/00: Cooperativa Mare Azzurro i inni v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2013.71.18/2 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-662/11: Müller . Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2013.71.18/1 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-283/11: Fon Wireless v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2013.71.17/2 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-189/11: Yordanov v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2013.71.17/1 | wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-25/11: Germans Boada v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2013.71.16/2 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-496/10: Bank Mellat v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2013.71.16/1 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawy połączone T-339/10 i T-532/10: Cosepuri v. EFSA.

Dz.U.UE.C.2013.71.15/2 | wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6796 - Aegean/Olympic II).

Dz.U.UE.C.2013.70.30 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do składania propozycji - Druga edycja turnieju innowacji społecznych instytutu EBI.

Dz.U.UE.C.2013.70.28 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Krajowa procedura portugalska dotycząca przyznania ograniczonych praw przewozowych.

Dz.U.UE.C.2013.70.14 | informacja z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.70.9 | informacja z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-596/12: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2012 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej.

Dz.U.UE.C.2013.71.8/1 | ogłoszenie z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-286/11 P: Komisja Europejska v. Tomkins plc .

Dz.U.UE.C.2013.71.4/1 | wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-283/11: Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2013.71.3/2 | wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-73/11 P: Frucona Košice a.s. v. Komisja Europejska, St. Nicolaus - trade a.s.

Dz.U.UE.C.2013.71.2/2 | wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-529/09: Komisja Europejska v. Królestwo Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2013.71.2/1 | wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6808 - PAI Partners/Industrial Parts Holding).

Dz.U.UE.C.2013.70.1 | komunikat z dnia 9 marca 2013 r. | Akt nienormatywny