Dzienniki UE

Sprawa C-85/13: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej.

Dz.U.UE.C.2013.147.9 | ogłoszenie z dnia 25 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz uznanych grup producentów chmielu.

Dz.U.UE.C.2013.145.2 | informacja z dnia 25 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zalecenie w sprawie funduszy rynku pieniężnego (ERRS/2012/1).

Dz.U.UE.C.2013.146.1 | zalecenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.145.1 | informacja z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.144.6 | informacja z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych - 5. suplement do 31. pełnego wydania.

Dz.U.UE.C.2013.144A.1 | komunikat z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2013.144.1 | komunikat z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6828 - Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited).

Dz.U.UE.C.2013.143.7 | ogłoszenie z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6844 - GE/Avio).

Dz.U.UE.C.2013.143.6 | ogłoszenie z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o konkursie otwartym.

Dz.U.UE.C.2013.143.5 | ogłoszenie z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.143.2 | informacja z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o konkursie otwartym - EPSO/AD/254/13.

Dz.U.UE.C.2013.143A.1 | ogłoszenie z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2013.143.1 | komunikat z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie informacyjne - Konsultacje społeczne - Gruzińskie oznaczenia geograficzne.

Dz.U.UE.C.2013.142.8 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6921 - IBM Italia/UBIS).

Dz.U.UE.C.2013.142.7 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/08/13 - MEDIA 2007 - Wsparcie wdrożenia projektów pilotażowych.

Dz.U.UE.C.2013.142.4 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt nienormatywny