Dzienniki UE

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6992 - Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland).

Dz.U.UE.C.2013.293.8 | ogłoszenie z dnia 9 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.293.7 | informacja z dnia 8 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6994 - Arrow Electronics/CSS Computer Security Solutions Holding).

Dz.U.UE.C.2013.293.6/2 | komunikat z dnia 9 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2013.293.1 | komunikat z dnia 9 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Decyzja wykonawcza 2013/491/UE zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej

Dz.U.UE.L.2013.267.3 | decyzja z dnia 7 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie do informacji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.UE.C.2013.292.14 | sprostowanie z dnia 8 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7007 - RZB/RBSPK/RWBB).

Dz.U.UE.C.2013.292.6 | ogłoszenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.292.1 | informacja z dnia 7 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-78/13: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2013 r. - ZZ przeciwko EEAS.

Dz.U.UE.C.2013.291.7/3 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-76/13: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2013 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.291.7/2 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-22/13: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2013 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.291.7/1 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-434/13: Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2013 r. - Doux przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.291.4/2 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-397/13: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2013 r. - Tilly-Sabco przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2013.291.4/1 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2013/485/UE w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

Dz.U.UE.L.2013.263.18 | decyzja z dnia 30 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Decyzja Rady z dnia 30 września 2013 w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

Dz.U.UE.L.2013.263.17 | decyzja z dnia 30 września 2013 r. | Akt indywidualny

Sprawa T-392/13: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2013 r. - La Ferla przeciwko Komisji i ECHA.

Dz.U.UE.C.2013.291.3 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.290.2 | informacja z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o naborze - Przewodniczący Rady ds. Nadzoru - Europejski Bank Centralny.

Dz.U.UE.C.2013.290A.1 | ogłoszenie z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6863 - Avnet EMG/MSC Investoren).

Dz.U.UE.C.2013.290.1 | komunikat z dnia 5 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2013/479/UE w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 3, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

Dz.U.UE.L.2013.264.1 | decyzja z dnia 22 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dz.U.UE.C.2013.289.12 | ogłoszenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych.

Dz.U.UE.C.2013.289.11 | ogłoszenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2013.289.10 | informacja z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2013.289.9/2 | informacja z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2013.289.9/1 | informacja z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.289.8 | informacja z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o naborze nr PE/164/S.

Dz.U.UE.C.2013.289A.1 | ogłoszenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2012.

Dz.U.UE.C.2013.288.1 | informacja z dnia 31 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-11/13).

Dz.U.UE.C.2013.287.15 | ogłoszenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-10/13).

Dz.U.UE.C.2013.287.14 | ogłoszenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Sprawa E-9/13).

Dz.U.UE.C.2013.287.13 | ogłoszenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2013 r. przez stowarzyszenie Abelia przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-8/13).

Dz.U.UE.C.2013.287.12 | ogłoszenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2013.287.9 | informacja z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie specjalne nr 9/2013 pt. "Wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów w Demokratycznej Republice Konga".

Dz.U.UE.C.2013.287.7 | informacja z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2013.287.6 | informacja z dnia 2 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2013.287.1 | komunikat z dnia 3 października 2013 r. | Akt nienormatywny

Dyrektywa 2013/47/UE zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Dz.U.UE.L.2013.261.29 | dyrektywa z dnia 2 października 2013 r. | Akt jednorazowy