84/2/Euratom, ECSC, EEC: Final Adoption of the general budget of the European Communities for the financial year 1984.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1984.12.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 1984 r.