83/15/EEC: Commission Decision of 19 January 1983 authorizing Greece to take protective measures in respect of certain imports.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1983.17.52

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 1983 r.