Dzienniki UE

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.137.2 | informacja z dnia 6 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M./7200 - Lenovo/IBM x86 server business).

Dz.U.UE.C.2014.137.1 | komunikat z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-600/13: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2014 r. - Bimbo przeciwko OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES).

Dz.U.UE.C.2014.135.61/2 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-119/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2014 r. - USFSPEI et Loescher przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.135.61/1 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-168/14: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2014 r. - Pérez Gutiérrez przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.135.60 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-163/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. - Canadian Solar Emea i in. przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.135.59 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-162/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. - Canadian Solar Emea i in. przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.135.58/2 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-156/14: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2014 r. - Volkswagen przeciwko OHIM (StartUp).

Dz.U.UE.C.2014.135.58/1 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-143/14: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2014 r. - EE przeciwko OHIM (Odcień koloru żółtego).

Dz.U.UE.C.2014.135.57/1 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-140/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. - Bora Creations przeciwko OHIM (gel nails at home).

Dz.U.UE.C.2014.135.56 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-96/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2014 r. - Vimeo przeciwko OHIM - PT Comunicaçoes (VIMEO).

Dz.U.UE.C.2014.135.52/2 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-94/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2014 r. - EE przeciwko OHIM (przedstawienie kolorowego wzoru).

Dz.U.UE.C.2014.135.52/1 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-93/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. - St'art i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.135.51 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-90/14: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2014 r. - Secolux przeciwko Komisji i CdT.

Dz.U.UE.C.2014.135.50 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-89/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. - Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.135.49 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-85/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2014 r. - Infocit przeciwko OHIM - DIN (DINKOOL).

Dz.U.UE.C.2014.135.48/2 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-81/14: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2014 r. - Energy Brands przeciwko OHIM - Smart Wines (SMARTWATER).

Dz.U.UE.C.2014.135.47 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-77/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. - EE przeciwko OHIM (przedstawienie szarego wzoru).

Dz.U.UE.C.2014.135.46/1 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-76/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. - Morningstar przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.135.45 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-74/14: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2014 r. - Francja przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.135.44 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.136.2 | informacja z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7206 - Bain Capital/Anchorage Capital/Ideal Standard).

Dz.U.UE.C.2014.136.1 | komunikat z dnia 6 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn).

Dz.U.UE.C.2014.136A.1 | ogłoszenie z dnia 6 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-65/14: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2014 r. - Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.135.43 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-36/14: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2014 r. - St'art i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.135.42 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-11/14: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2014 r. - Grundig Multimedia przeciwko OHIM (Pianissimo).

Dz.U.UE.C.2014.135.41 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-1/14 R: Aluminios Cortizo i Cortizo Cartera v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.40/1 | postanowienie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-578/13 R: Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.39 | postanowienie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-187/13: Jannatian v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2014.135.38/2 | postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-518/12: Spirlea v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.38/1 | postanowienie z dnia 10 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13: Versalis v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.37 | postanowienie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawy połączone T-240/12 i T-211/13: Eni v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.36/2 | postanowienie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-411/11: Hemofarm v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dz.U.UE.C.2014.135.36/1 | postanowienie z dnia 10 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-158/11: Magnesitas de Rubián i inni v. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2014.135.35 | postanowienie z dnia 10 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-430/10: Magnesitas de Rubián i inni v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.34/2 | postanowienie z dnia 10 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-134/10: FESI v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2014.135.34/1 | postanowienie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-131/13: Lardini v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dz.U.UE.C.2014.135.33 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-306/11: Schwenk Zement v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.32/2 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-305/11: Italmobiliare v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.32/1 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-302/11: HeidelbergCement v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.31/2 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-297/11: Buzzi Unicem v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.31/1 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-296/11: Cementos Portland Valderrivas v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.30 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-293/11: Holcim (Deutschland) i Holcim v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.29/2 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-292/11: Cemex i inni v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.135.29/1 | wyrok z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-116/14: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej.

Dz.U.UE.C.2014.135.27 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-114/14: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji.

Dz.U.UE.C.2014.135.26 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-63/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej.

Dz.U.UE.C.2014.135.22 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-204/13: Finanzamt Saarlouis v. Heinz Malburg (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.18/1 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-190/13: Antonio Márquez Samohano v. Universitat Pompeu Fabra (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.17 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-132/13: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. ILME GmbH (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.15 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-599/12: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you v. FOD Financiën (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.10/2 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-464/12: ATP Pension Service A/ S v. Skatteministeriet (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.8 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-366/12: Finanzamt Dortmund-West v. Klinikum Dortmund gGmbH (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.4 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-222/12: A Karuse AS v. Politsei- ja Piirivalveamet (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2014.135.3 | wyrok z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Święta urzędowe i wakacje sądowe.

Dz.U.UE.C.2014.135.2 | decyzja z dnia 25 marca 2014 r. | Akt utracił moc