Dzienniki UE

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2013.

Dz.U.UE.C.2014.408.7 | informacja z dnia 15 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - INEOS/Solvay/JV (M.6905).

Dz.U.UE.C.2014.407.6 | informacja z dnia 29 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wspólne przedsiębiorstwo "Czyste niebo" - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2013.

Dz.U.UE.C.2014.408.4 | informacja z dnia 15 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.407.4 | informacja z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2013.

Dz.U.UE.C.2014.408.3 | informacja z dnia 15 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.404.2 | informacja z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7359 - PCCR USA/Total's CCP Composite business).

Dz.U.UE.C.2014.404.1 | komunikat z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1217 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.17 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1216 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.14 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1215 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.11 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1214 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.8 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1213 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.6 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie wykonawcze 2014/1212 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2014.329.3 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7369 - Santander/PSA/JVs).

Dz.U.UE.C.2014.400.17 | ogłoszenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2014 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Sprawa E-19/14).

Dz.U.UE.C.2014.400.16 | ogłoszenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Dz.U.UE.C.2014.400.12 | informacja z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.400.3 | informacja z dnia 12 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Roczne sprawozdanie finansowe dotyczące 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju - Rok budżetowy 2013.

Dz.U.UE.C.2014.401.1 | informacja z dnia 4 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-108/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 września 2014 r. - Loescher przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.395.69 | ogłoszenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-77/14: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. - ZZ przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.395.68/2 | ogłoszenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawa F-37/14: Ojamaa v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2014.395.68/1 | postanowienie z dnia 30 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-111/13: Prigent v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.395.67 | postanowienie z dnia 4 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-149/12: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.395.66/2 | postanowienie z dnia 18 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-120/13: Tzikas v. ERA.

Dz.U.UE.C.2014.395.66/1 | wyrok z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-117/13: Wahlström v. Frontex.

Dz.U.UE.C.2014.395.65/2 | wyrok z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-101/13: Osorio i inni v. EEAS.

Dz.U.UE.C.2014.395.65/1 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-100/13: Malvy i inni v. ESDZ.

Dz.U.UE.C.2014.395.64 | wyrok z dnia 25 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-91/13: DF v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.395.63/2 | wyrok z dnia 1 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-12/13: CQ v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2014.395.63/1 | wyrok z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-702/14: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2014 - Hamas przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.395.61 | ogłoszenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany