Dzienniki UE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka Izby Odwoławczej.

Dz.U.UE.C.2014.412A.1 | ogłoszenie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.412.1 | informacja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2013 - Sekcja II - Rada Europejska i Rada.

Dz.U.UE.C.2014.411.1 | informacja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Rekrutacja do europejskiej agencji leków (Londyn).

Dz.U.UE.C.2014.410A.1 | ogłoszenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2014.410.11 | informacja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2014.410.10 | informacja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.410.2 | informacja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7411 - TDR Capital/Lakeside 1 Limited).

Dz.U.UE.C.2014.410.1/1 | komunikat z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawa F-122/13: Carneiro v. Europol.

Dz.U.UE.C.2014.409.66 | postanowienie z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-679/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 września 2014 r. - AEMN przeciwko Parlamentowi.

Dz.U.UE.C.2014.409.65/3 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-678/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 września 2014 r. - AEMN przeciwko Parlamentowi.

Dz.U.UE.C.2014.409.65/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-509/13: Postanowienie Sądu z dnia 1 października 2014 r. - Ratioparts-Ersatzteile przeciwko OHIM - IIC (NORTHWOOD).

Dz.U.UE.C.2014.409.65/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-711/14: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2014 r. - Arcofin i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.63/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-710/14: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2014 r. - Herbert Smith Freehills przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.409.63/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-707/14: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2014 r. - Grundig Multimedia przeciwko OHIM (DetergentOptimiser).

Dz.U.UE.C.2014.409.62 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-704/14: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2014 r. - Marine Harvest przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.61 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-700/14: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2014 r. - TV1 przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.60 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-697/14: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2014 r. - MIP Metro przeciwko OHIM - Associated Newspapers (METRO).

Dz.U.UE.C.2014.409.59 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-694/14: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2014 r. - EREF przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.56 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-687/14: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2014 r. - Novomatic przeciwko OHIM - Simba Toys (African SIMBA).

Dz.U.UE.C.2014.409.55/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-679/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. - Teva UK i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.54 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-673/14: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2014 r. - Włochy przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.52 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-669/14: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2014 r. - Trioplast Industrier przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.50/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-640/14: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2014 r. - Beul przeciwko Parlamentowi i Radzie.

Dz.U.UE.C.2014.409.50/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-620/14: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2014 r. - Diapharm przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.49 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-619/14: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. - Bionorica przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.48/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-617/14: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2014 r. - Pro Asyl przeciwko EASO.

Dz.U.UE.C.2014.409.48/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-574/14: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2014 r. - EAEPC przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.47 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-573/14: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2014 r. - Polyelectrolyte Producers Group i SNF przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.45/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-561/14: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2014 r. - One of Us i in. przeciwko Parlamentowi i in.

Dz.U.UE.C.2014.409.45/1 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-361/14: Skarga wniesiona w dniu am 23 lipca 2014 r. - HB i in. Przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2014.409.44/2 | ogłoszenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawa T-103/14 R: Frucona Košice v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.44/1 | postanowienie z dnia 18 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-699/13 P: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.43 | postanowienie z dnia 18 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-698/13 P: Marcuccio v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.42/2 | postanowienie z dnia 18 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-650/13: Lomnici v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2014.409.42/1 | postanowienie z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-354/13: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.41/2 | postanowienie z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-178/13: Jaczewski v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.41/1 | postanowienie z dnia 23 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-3/13: Ronja v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.40 | postanowienie z dnia 29 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-519/12: mobile.international v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dz.U.UE.C.2014.409.39 | postanowienie z dnia 10 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-35/11: Kyocera Mita Europe v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.38/2 | postanowienie z dnia 16 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-34/11: Canon Europa v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.38/1 | postanowienie z dnia 16 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-333/10: ATC i inni v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.409.37 | postanowienie z dnia 17 września 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-77/13: Laboratoires Polive v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dz.U.UE.C.2014.409.36/1 | wyrok z dnia 8 października 2014 r. | Akt nienormatywny