72/249/Euratom, CECA, CEE: Arret définitif du budget des Communautés européennes pour l'exercice 1972.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1972.202.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 1972 r.