Dzienniki UE

Arafat Jaradat i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (2013/2563(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.150 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Irak: trudna sytuacja grup mniejszościowych, w tym irackich Turkmenów (2013/2562(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.147 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w Bangladeszu (2013/2561(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.145 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zrównoważony rozwój w globalnym łańcuchu wartości dodanej w sektorze bawełny (2012/2841(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.140 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustawianie wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.137 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Stosunki UE-Chiny (2012/2137(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.126 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zagrożenie jądrowe i prawa człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.123 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w Egipcie (2013/2542(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.118 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zalecenie dla Komisji w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (2012/2039(INL)).

Dz.U.UE.C.2016.36.111 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (2012/2066(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.85 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zaostrzenie walki z rasizmem, ksenofobią i przestępstwami popełnianymi z nienawiści (2013/2543(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.36.81 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Plan działania w zakresie energii do roku 2050 - przyszłość z energią (2012/2103(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.62 | rezolucja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (2012/2309(INL)).

Dz.U.UE.C.2016.36.56 | rezolucja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania budżetu na rok 2014 - Sekcja 3 - Komisja (2013/2010(BUD)).

Dz.U.UE.C.2016.36.51 | rezolucja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (2012/2102(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.27 | rezolucja z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE (2012/2116(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.18 | rezolucja z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet (2012/2301 (INI)).

Dz.U.UE.C.2016.36.6 | rezolucja z dnia 12 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7861 - Dell/EMC).

Dz.U.UE.C.2016.37.4 | ogłoszenie z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.37.2 | informacja z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7844 - ACEK/Sumitomo/JV).

Dz.U.UE.C.2016.37.1/1 | komunikat z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7868 - Tönnies/Tican).

Dz.U.UE.C.2016.34.17 | ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7746 - Teva/Allergan Generics).

Dz.U.UE.C.2016.34.16 | ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dz.U.UE.C.2016.34.15 | ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.34.4 | informacja z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7879 - Saudi Aramco/Lanxess/JV).

Dz.U.UE.C.2016.34.1/2 | komunikat z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7900 - CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings).

Dz.U.UE.C.2016.34.1/1 | komunikat z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przedłużenie okresu ważności list kandydatów.

Dz.U.UE.C.2016.34A.1 | ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zewnętrzna grupa doradcza ds. etycznych wymiarów ochrony danych ("grupa doradcza ds. etyki").

Dz.U.UE.C.2016.33.1 | decyzja z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie specjalne nr 18/2015 - "Pomoc finansowa dla krajów znajdujących się w trudnej sytuacji".

Dz.U.UE.C.2016.31.23 | informacja z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany