Dzienniki UE

Sprawa C-595/13: Staatssecretaris van Financiën v. Fiscale Eenheid X NV cs (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.48.2 | wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2014 (2013/2018(BUD)).

Dz.U.UE.C.2016.45.169/2 | rezolucja z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wniosek o uchylenie immunitetu Ewalda Stadlera (2012/2239(IMM)).

Dz.U.UE.C.2016.45.99 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wniosek o uchylenie immunitetu Jürgena Creutzmanna (2013/2016(IMM)).

Dz.U.UE.C.2016.45.98 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wniosek o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2012/2326(IMM)).

Dz.U.UE.C.2016.45.97 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zasada ONZ dotycząca obowiązku ochrony (2012/2143(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.45.89 | zalecenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (2013/2600(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.85 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wietnam, w szczególności o wolność wypowiedzi (2013/2599(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.82 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2012/2867(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.73 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2012 r. (2012/2868(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.62 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2012 r. (2012/2860(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.57 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2012 r. (2012/2870(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.48 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Kompleksowe sprawozdanie monitorujące na temat Chorwacji za rok 2012 (2012/2871(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.45.44 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na prawa człowieka (2012/2136(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.45.36 | rezolucja z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011 (2012/2304(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.45.29 | rezolucja z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Handel i inwestycja, siły napędzające wzrost w krajach rozwijających się (2012/2225(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.45.15 | rezolucja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową (2012/2224(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.45.5 | rezolucja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie niektórych członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Dz.U.UE.C.2016.47.4 | decyzja z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.47.3 | informacja z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7870 - Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem).

Dz.U.UE.C.2016.47.1 | komunikat z dnia 6 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.44.2 | informacja z dnia 4 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7784 - CF Industries Holdings/OCI Business).

Dz.U.UE.C.2016.44.1/2 | komunikat z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7885 - BP Europa/Ruhr Oel).

Dz.U.UE.C.2016.44.1/1 | komunikat z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany