Dzienniki UE

Sprawa C-25/15: postępowanie przeciwko Istvánowi Baloghowi (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.296.10/2 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-586/14: Vasile Budisan v. Administratia Judeteană a Finantelor Publice Cluj (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.296.10/1 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.297.9 | informacja z dnia 15 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-481/14: Jorn Hansson v. Jungpflanzen Grünewald GmbH (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.296.9 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.7932 - Dow/DuPont).

Dz.U.UE.C.2016.297.8 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprawa C-479/14: Sabine Hünnebeck v. Finanzamt Krefeld (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.296.8 | wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8141 - Watling Street / Sagemcom).

Dz.U.UE.C.2016.297.7/2 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8023 - Hon Hai Precision/Sharp).

Dz.U.UE.C.2016.297.7/1 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprawa C-287/14: Eurospeed Ltd v. Szegedi Törvényszék (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2016.296.5/2 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-616/13 P: Productos Asfálticos (PROAS), SA v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2016.296.4/2 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-608/13 P: Companía Espanola de Petróleos (CEPSA), SA v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2016.296.4/1 | wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Kryteria przedzielania spraw do izb.

Dz.U.UE.C.2016.296.2/3 | informacja z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków.

Dz.U.UE.C.2016.296.2/1 | informacja z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Skład wielkiej izby.

Dz.U.UE.C.2016.296.2/2 | informacja z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

System zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe.

Dz.U.UE.C.2016.297.1 | zalecenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2014/2092(INS)).

Dz.U.UE.C.2016.294.39 | decyzja z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Zawarcie Układu o stowarzyszeniu z Gruzją (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE) - 2014/2816(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.294.31 | rezolucja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Sudan: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (2014/3000(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.28 | rezolucja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Mauretania, w szczególności sprawa Birama Dah Abeida (2014/2999(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.25 | rezolucja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Prześladowania demokratycznej opozycji w Wenezueli (2014/2998(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.21 | rezolucja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.18 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.11 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przyznanie Palestynie statutu państwa (2014/2964(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.9 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2014/2918(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.294.5 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.295.2 | informacja z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów transportu drogowego (D034120/02 - 2014/2859(RPS)).

Dz.U.UE.C.2016.294.2 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8098 - Italmobiliare/Clessidra SGR).

Dz.U.UE.C.2016.295.1 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Decyzja 2016/1353 w sprawie przepisów finansowych Europejskiej Agencji Obrony i uchylająca decyzję 2007/643/WPZiB

Dz.U.UE.L.2016.219.98 | decyzja z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiany do Praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem.

Dz.U.UE.L.2016.217.78 | praktyczne instrukcje z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiany do regulaminu postępowania przed Sądem.

Dz.U.UE.L.2016.217.73 | regulamin z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem.

Dz.U.UE.L.2016.217.72 | regulamin z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem.

Dz.U.UE.L.2016.217.71 | regulamin z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Dz.U.UE.L.2016.217.69 | regulamin z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zalecenie 2016/1374 w sprawie praworządności w Polsce

Dz.U.UE.L.2016.217.53 | zalecenie z dnia 27 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący