Dzienniki UE

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7917 - Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business).

Dz.U.UE.C.2016.349.6 | ogłoszenie z dnia 24 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.349.5 | informacja z dnia 23 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie krajowych rad ds. produktywności.

Dz.U.UE.C.2016.349.1 | zalecenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2016/1709 w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Dz.U.UE.L.2016.257.16 | decyzja z dnia 20 września 2016 r. | Akt indywidualny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8096 - International Paper Company/Weyerhaeuser Target Business).

Dz.U.UE.C.2016.348.20 | ogłoszenie z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8046 - TUI/Transat France).

Dz.U.UE.C.2016.348.19 | ogłoszenie z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 grudnia 2013 r. (Sprawa AT.39861 - Yen Interest Rate Derivatives).

Dz.U.UE.C.2016.348.14 | informacja z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.348.11 | informacja z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Odnowienie składu Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Dz.U.UE.C.2016.348.10 | decyzja z dnia 20 września 2016 r. | Akt indywidualny

Mianowanie członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników.

Dz.U.UE.C.2016.348.3 | informacja z dnia 20 września 2016 r. | Akt indywidualny

Komunikat Komisji.

Dz.U.UE.C.2016.348.2/2 | komunikat z dnia 23 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8194 - SEGRO/PSPIB/SELP/Tilburg I & II).

Dz.U.UE.C.2016.348.2/1 | komunikat z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8042 - Centrica/Neas Energy).

Dz.U.UE.C.2016.348.1/1 | komunikat z dnia 23 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 - sekcja 1 - Parlament (2015/2012(BUD)).

Dz.U.UE.C.2016.346.188 | rezolucja z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Uwięzienie działaczy na rzecz praw człowieka i praw pracowniczych w Algierii (2015/2665(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.106 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w obozie dla uchodźców w Jarmuk w Syrii (2015/2664(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.103 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawa Nadii Sawczenko (2015/2663(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.101 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja w Nigerii (2015/2520(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.95 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Expo 2015 w Mediolanie zatytułowanej "Wyżywić planetę: energia do życia" (2015/2574(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.88 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013 r. (2014/2156(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.346.77 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (2014/2952(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.69 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (2014/2951(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.63 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja na Malediwach (2015/2662(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.60 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/Daisz (2015/2649(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.55 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zabójstwa studentów Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.51 | rezolucja z dnia 30 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2016 r. przez Míla ehf. przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA.

Dz.U.UE.C.2016.347.35 | ogłoszenie z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2016 r. przez dra Gerharda Spitzera przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA.

Dz.U.UE.C.2016.347.34 | ogłoszenie z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Strategia dotycząca alkoholu (2015/2543(RSP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.32 | rezolucja z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Prokuratura Europejska (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)).

Dz.U.UE.C.2016.346.27 | rezolucja z dnia 29 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nowa strategia leśna UE (2014/2223(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.346.17 | rezolucja z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Film europejski w dobie cyfrowej (2014/2148(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.346.10 | rezolucja z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2016.347.3 | informacja z dnia 21 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8101 - Siemens/Valeo/JV).

Dz.U.UE.C.2016.347.2 | komunikat z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Wdrażanie procesu bolońskiego (2015/2039(INI)).

Dz.U.UE.C.2016.346.2 | rezolucja z dnia 28 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny