Dzienniki UE

Sprawa C-67/17: Todor Iliev v. Blagovesta Ilieva.

Dz.U.UE.C.2017.249.15 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-53/17: Cikkeket Gyártó Bt. v. Nemzetgazdasági Minisztérium.

Dz.U.UE.C.2017.249.14/2 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-653/16: Jitka Svobodová v. Česká republika - Okresní soud v Náchodě.

Dz.U.UE.C.2017.249.14/1 | postanowienie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-411/16 P: Holistic Innovation Institute, SLU v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2017.249.13/2 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-286/16: SC Exmitiani SRL v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj.

Dz.U.UE.C.2017.249.13/1 | postanowienie z dnia 11 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-110/16: Lg Costruzioni Srl v. Area - Azienda Regionale per l’edilizia abitativa.

Dz.U.UE.C.2017.249.12 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-111/17 PPU: OL v. PQ (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.11/2 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-330/16: Piotr Zarski v. Andrzej Stadnicki (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.11/1 | wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-296/16 P: Dextro Energy GmbH & Co. KG v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2017.249.10/2 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-293/16: Sharda Europe B.V.B.A. v. Administración del Estado, Syngenta Agro, SA (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.10/1 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-228/16 P: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2017.249.9 | wyrok z dnia 31 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-54/16: Vinyls Italia SpA, w upadłości v. Mediterranea di Navigazione SpA (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.8 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-571/15: Wallenborn Transports SA v. Hauptzollamt Gießen (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.5/2 | wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-541/15: postępowanie zainicjowane przez Mirceę Floriana Freitaga (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.5/1 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-529/15: postępowanie wszczęte przez Gerta Folka (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.4 | wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-420/15: postępowanie karne przeciwko U (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.3/2 | wyrok z dnia 31 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-296/15: Medisanus d.o.o. v. Splošna Bolnišnica Murska Sobota (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.249.3/1 | wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-45/15 P: Safa Nicu Sepahan Co. v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2017.249.2 | wyrok z dnia 30 maja 2017 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne EBC/2017/19 (2017/1404) zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities

Dz.U.UE.L.2017.199.26 | wytyczne z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Decyzja EBC/2017/20 (2017/1403) zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities

Dz.U.UE.L.2017.199.24 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2017.247.2 | informacja z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wykaz osób mianowanych przez Radę - Styczeń-czerwiec 2017 r. (sprawy społeczne).

Dz.U.UE.C.2017.247.1 | informacja z dnia 29 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2017.244.2 | informacja z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie o naborze nr PE/200/S.

Dz.U.UE.C.2017.244A.1 | ogłoszenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8516 - EPH/Centrica Language and Centrica SHB).

Dz.U.UE.C.2017.244.1 | komunikat z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozporządzenie 2017/1370 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy

Dz.U.UE.L.2017.198.24 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Rozporządzenie 2017/1369 ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE

Dz.U.UE.L.2017.198.1 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2017/1369 ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE

Dz.U.UE.L.2017.198.1 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kosowo-Unia Europejska. Umowa ramowa dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych. Bruksela.2016.11.25.

Dz.U.UE.L.2017.195.3 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie informacyjne - konsultacje społeczne - Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii.

Dz.U.UE.C.2017.242.20 | informacja z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8541 - Thermo Fisher Scientific - Patheon).

Dz.U.UE.C.2017.242.19 | ogłoszenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany