Dzienniki UE

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dz.U.UE.C.2021.269I.11 | informacja z dnia 1 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje Rady w sprawie dostępu do leków i wyrobów medycznych z myślą o silniejszej i odpornej UE.

Dz.U.UE.C.2021.269I.3 | informacja z dnia 15 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro - 6 lipca 2021 r.

Dz.U.UE.C.2021.269.3 | informacja z dnia 6 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10327 - Elexent/GP JOULE Connect/Elexent DACH JV).

Dz.U.UE.C.2021.269.2 | komunikat z dnia 1 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10285 - UIR/Hines/Assets).

Dz.U.UE.C.2021.269.1 | komunikat z dnia 7 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2021/1 w sprawie zmian załączników I i III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

Dz.U.UE.L.2021.240.5 | decyzja z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zawiadomienie Komisji - Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje.

Dz.U.UE.C.2021.267.1 | informacja z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1.

Dz.U.UE.C.2021.264.7 | dokument budżetowy z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

Sprawa T-588/20: Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2021 r. - MP v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.37/3 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-199/18: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - SCF Terminal i SHB v. Rada Unii Europejskiej i in.

Dz.U.UE.C.2021.263.37/2 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-274/21: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2021 r. - Synadiet i in. / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.35 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-271/21: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2021 r. - Ortis / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.33 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-267/21: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2021 r. - Amort i in. / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.32 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-266/21: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2021 r. - Casanova / EBI.

Dz.U.UE.C.2021.263.31/2 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-265/21: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2021 r. - Sunshine Smile / EUIPO (PlusDental+).

Dz.U.UE.C.2021.263.31/1 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-260/21: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2021 r. - E. Breuninger / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.29/2 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-252/21: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2021 r. - Hrebenyuk / EUIPO (Kształt kołnierzyka stójkowego).

Dz.U.UE.C.2021.263.29/1 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-251/21: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2021 r. - Tigercat International / EUIPO - Caterpillar (Tigercat).

Dz.U.UE.C.2021.263.28 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-243/21: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2021 r. - Pszonka / Rada.

Dz.U.UE.C.2021.263.27 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-242/21: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2021 r. - Pszonka / Rada.

Dz.U.UE.C.2021.263.26 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-235/21: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2021 r. - Bułgaria / Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.25 | ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-38/21 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 21 maja 2021 r. - Inivos i Inivos v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.24/2 | postanowienie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-672/20: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2021 r. - Kerstens v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.24/1 | postanowienie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-158/20: Postanowienie Sądu z dnia 21 mai 2021 - TrekStor v. EUIPO.

Dz.U.UE.C.2021.263.23 | postanowienie z dnia 5 lipca 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-643/20: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Ryanair v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.22/2 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-628/20: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Ryanair v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.22/1 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-535/20: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Müller v. EUIPO.

Dz.U.UE.C.2021.263.21 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-465/20: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Ryanair v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.20/2 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-789/19: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - Moerenhout i in. v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.18/2 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-510/19: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Puma v. EUIPO.

Dz.U.UE.C.2021.263.18/1 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-387/19: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - DF i DG v. Europejski Bank Inwestycyjny.

Dz.U.UE.C.2021.263.17 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawy T-516/18 i T 525/18: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - Luksemburg i in. v. Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.16 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-218/18: Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2021 r. - Deutsche Lufthansa v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2021.263.14 | wyrok z dnia 19 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawy T-816/17 i T-318/18: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - Luksemburg i Amazon v. Komisja.

Dz.U.UE.C.2021.263.13/2 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-119/17 RENV: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. - Alba Aguilera i in. v. ESDZ.

Dz.U.UE.C.2021.263.13/1 | wyrok z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-480 v. 19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 kwietnia 2021 r. - postępowanie wszczęte przez E.

Dz.U.UE.C.2021.263.3/2 | wyrok z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny