Dzienniki UE

Sprawa C-273/16: Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc. (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.402.6/1 | wyrok z dnia 4 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-567/15: UAB "LitSpecMet" v. UAB Vilniaus lokomotyvu remonto depas (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2017.402.2 | wyrok z dnia 5 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)).

Dz.U.UE.C.2017.399.190 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Malezji (2015/3018(RSP)).

Dz.U.UE.C.2017.399.137 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/3017(RSP)).

Dz.U.UE.C.2017.399.134 | rezolucja z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)).

Dz.U.UE.C.2017.399.127 | rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stosunków UE-Chiny (2015/2003(INI)).

Dz.U.UE.C.2017.399.92 | rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8689 - Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie).

Dz.U.UE.C.2017.401.22 | ogłoszenie z dnia 25 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2017.401.18 | informacja z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8683 - Apollo Capital Management/Intertoys Holding).

Dz.U.UE.C.2017.401.17/1 | komunikat z dnia 25 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8637 - APG/Hines/JV).

Dz.U.UE.C.2017.401.16/2 | komunikat z dnia 25 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8254 - HP/Printer business of Samsung Electronics).

Dz.U.UE.C.2017.401.16/1 | komunikat z dnia 25 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Zawiadomienie Komisji w sprawie klasyfikacji żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Dz.U.UE.C.2017.401.1 | komunikat z dnia 25 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2017.398.2 | informacja z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny