Dzienniki UE

Sprawy połączone C-397/17 i C-398/17: Profit Europe NV v. Belgische Staat (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.11/2 | wyrok z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-192/17: COBRA SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.11/1 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-154/17: SIA "E LATS" v. Valsts ienemumu dienests (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.10 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-89/17: Secretary of State for the Home Department v. Rozanne Banger (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.9 | wyrok z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-25/17: postępowanie wszczęte przez Tietosuojavaltuutettu (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.7 | wyrok z dnia 10 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-15/17: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. v. Rajavartiolaitos (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.5 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-14/17: VAR, Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) v. Iveco Orecchia SpA (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.4/2 | wyrok z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-629/16: w postępowaniu wszczętym przez CX (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2018.319.4/1 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-356/15: Komisja Europejska v. Królestwo Belgii.

Dz.U.UE.C.2018.319.2 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2018.318.1 | informacja z dnia 9 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2018/1222 w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "End the Cage Age"

Dz.U.UE.L.2018.227.7 | decyzja z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8952 - STEAG/Siemens/JV STEAG GuD).

Dz.U.UE.C.2018.315.25 | ogłoszenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych.

Dz.U.UE.C.2018.315.22 | informacja z dnia 7 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2018.315.2 | informacja z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8862 - GBT/HRG).

Dz.U.UE.C.2018.315.1/2 | informacja z dnia 7 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8908 - AXA/XL Group).

Dz.U.UE.C.2018.315.1/1 | informacja z dnia 7 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8985 - Boeing/KLX).

Dz.U.UE.C.2018.314.14 | ogłoszenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2018 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Sprawa E-1/18).

Dz.U.UE.C.2018.314.13 | ogłoszenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2018.314.5 | informacja z dnia 5 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9043 - ZF/Magura/BFO/BMZ/JV).

Dz.U.UE.C.2018.314.2 | informacja z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9004 - SL04/Ambienta Sgr/JV).

Dz.U.UE.C.2018.314.1/2 | informacja z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8976 - Hisense/Gorenje).

Dz.U.UE.C.2018.314.1/1 | informacja z dnia 6 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2018/1215 w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

Dz.U.UE.L.2018.224.4 | decyzja z dnia 16 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2018/1215 w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

Dz.U.UE.L.2018.224.4 | decyzja z dnia 16 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący