European acts

84/2/Euratom, ECSC, EEC: Final Adoption of the general budget of the European Communities for the financial year 1984.

Dz.U.UE.L.1984.12.1 | dokument budżetowy z dnia 20 grudnia 1983 r. | Akt nienormatywny

Alokacja możliwości połowu śledzia na Morzu Północnym od dnia 1 stycznia 1984 r.

Dz.U.UE.L.1983.371.39 | decyzja z dnia 20 grudnia 1983 r. | Akt obowiązujący

Alokacja możliwości połowu śledzia na Morzu Północnym od dnia 1 stycznia 1984 r.

Dz.U.UE.L.1983.371.39 | decyzja z dnia 20 grudnia 1983 r. | Akt obowiązujący

Commission Regulation (EEC) No 3585/83 of 19 December 1983 concerning the stopping of fishing for plaice by Community vessels.

Dz.U.UE.L.1983.356.23 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1983 r. | Akt nienormatywny

Commission Regulation (EEC) No 3613/83 of 19 December 1983 on the supply of rolled oats to Peru as food aid.

Dz.U.UE.L.1983.358.16 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1983 r. | Akt nienormatywny