Dzienniki UE

Council Decision of 9 November 1998 appointing a member of the Advisory Committee on Medical Training.

Dz.U.UE.C.1998.346.2 | decyzja z dnia 9 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Council Decision of 12 October 1998 appointing a member of the Advisory Committee of the Euratom Supply Agency.

Dz.U.UE.C.1998.320.2 | decyzja z dnia 12 października 1998 r. | Akt nienormatywny

Council Decision of 30 March 1998 appointing a member of the Advisory Committee of the Euratom Supply Agency.

Dz.U.UE.C.1998.114.2 | decyzja z dnia 30 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

Council Decision of 12 February 1998 on the replacement of members of the European Social Fund Committee.

Dz.U.UE.C.1998.69.2 | decyzja z dnia 12 lutego 1998 r. | Akt nienormatywny

COUNCIL OPINION of 12 October 1998 on the Convergence Programme of Greece, 1998-2001.

Dz.U.UE.C.1998.372.2 | opinia z dnia 12 października 1998 r. | Akt nienormatywny

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku. Paryż.1992.09.22.

Dz.U.UE.L.1998.104.2 | umowa międzynarodowa z dnia 22 września 1992 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku. Paryż.1992.09.22.

Dz.U.UE.L.1998.104.2 | umowa międzynarodowa z dnia 22 września 1992 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym.

Dz.U.UE.C.1998.265.2 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Wspólnoty Europejskie. Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem. Bruksela.1996.11.14.

Dz.U.UE.L.1998.43.2 | umowa międzynarodowa z dnia 14 listopada 1996 r. | Akt utracił moc

Information from the Commission - Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities.

Dz.U.UE.C.1998.287.1 | informacja z dnia 15 września 1998 r. | Akt nienormatywny

Proposal for a Council Regulation (EC) laying down general provisions on the Structural Funds.

Dz.U.UE.C.1998.176.1 | akt przygotowawczy z dnia 18 marca 1998 r. | Akt nienormatywny

The Commission's work programme for 1999 - The policy priorities.

Dz.U.UE.C.1998.366.1 | informacja z dnia 28 października 1998 r. | Akt nienormatywny

OPINION No 10/98 of the European Court of Auditors on certain proposals for regulations within the Agenda 2000 framework.

Dz.U.UE.C.1998.401.1 | opinia z dnia 29 października 1998 r. | Akt nienormatywny

Opinion of the Economic and Social Committee on the 'European Company Statute'.

Dz.U.UE.C.1998.129.1 | opinia z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Council Resolution of 17 December 1998 on operating instructions for technical consumer goods.

Dz.U.UE.C.1998.411.1 | rezolucja z dnia 17 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Council Resolution of 7 December 1998 on energy efficiency in the European Community.

Dz.U.UE.C.1998.394.1 | rezolucja z dnia 7 grudnia 1998 r. | Akt nienormatywny