Dzienniki UE

A4-0255/99.

Dz.U.UE.C.1999.279.51 | informacja z dnia 4 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Opinion of the Economic and Social Committee on 'Services of general interest'.

Dz.U.UE.C.1999.368.51 | opinia z dnia 21 października 1999 r. | Akt nienormatywny

Commission Regulation (EC) No 781/1999 of 15 April 1999 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice.

Dz.U.UE.L.1999.101.51 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

1999/475/EC, Euratom: Council Decision of 12 July 1999 appointing a member of the Economic and Social Committee.

Dz.U.UE.L.1999.187.51 | decyzja z dnia 12 lipca 1999 r. | Akt nienormatywny

Commission Regulation (EC) No 2668/1999 of 16 December 1999 fixing production refunds on cereals and rice.

Dz.U.UE.L.1999.325.50 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Kanada-Wspólnoty Europejskie. Porozumienie dotyczące stosowania prawa konkurencji Wspólnot Europejskich i Kanady. Bonn.1999.06.17.

Dz.U.UE.L.1999.175.50 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1999 r. | Akt obowiązujący

Commission Regulation (EC) No 2698/1999 of 17 December 1999 fixing the export refunds on beef and veal.

Dz.U.UE.L.1999.326.49 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Commission Regulation (EC) No 2195/1999 of 14 October 1999 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals.

Dz.U.UE.L.1999.267.49 | rozporządzenie z dnia 14 października 1999 r. | Akt nienormatywny