Dzienniki UE

Decyzja 2/2018 (2019/2038) zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG

Dz.U.UE.L.2019.323.3 | decyzja z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 1/2018 (2019/2037) zmieniająca regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG

Dz.U.UE.L.2019.323.1 | decyzja z dnia 9 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG2019/C 419/07.

Dz.U.UE.C.2019.419.13 | informacja z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń2019/C 419/06.

Dz.U.UE.C.2019.419.12 | ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG2019/C 419/05.

Dz.U.UE.C.2019.419.11 | informacja z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2019.419.7 | informacja z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 (2019/C 417/01).

Dz.U.UE.C.2019.417.1 | informacja z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2019.416.11 | informacja z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8948 - Spirit/Asco)2019/C 416/02.

Dz.U.UE.C.2019.416.2 | komunikat z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Decyzja.

Dz.U.UE.C.2019.418.1 | decyzja z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9475 - TDR/BCA)2019/C 416/01.

Dz.U.UE.C.2019.416.1 | komunikat z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro - 9 grudnia 2019 r.

Dz.U.UE.C.2019.414.13 | informacja z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9562 - Alight Solutions/NGA Human Resources).

Dz.U.UE.C.2019.414.1 | komunikat z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-675/18: Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2019 r. - Trifolio-M i in. v. EFSA.

Dz.U.UE.C.2019.413.66/1 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-720/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. - Ashworth/Parlament.

Dz.U.UE.C.2019.413.64 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-709/19: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2019 r. - GW/Trybunał Obrachunkowy.

Dz.U.UE.C.2019.413.63 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-707/19: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2019 r. - FF&GB Srl/EUIPO (ONE-OFF).

Dz.U.UE.C.2019.413.62 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-705/19: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2019 r. - GV/Komisja.

Dz.U.UE.C.2019.413.61/2 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-693/19: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2019 r. - Kerry Luxembourg przeciwko EUIPO - Ornua (KERRYMAID).

Dz.U.UE.C.2019.413.59 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-663/19: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2019 r. - Hasbro przeciwko EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY).

Dz.U.UE.C.2019.413.58 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-613/19: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2019 r. - ENIL Brussels Office i in./Komisja.

Dz.U.UE.C.2019.413.56/2 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-553/16: Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2019 r. - von Blumenthal i in. v. Europejski Bank Inwestycyjny.

Dz.U.UE.C.2019.413.52/2 | postanowienie z dnia 20 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-507/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. - Francja v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2019.413.51 | wyrok z dnia 24 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-458/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. - Multifit/EUIPO rozporządzenia 2017 v. 1001).

Dz.U.UE.C.2019.413.49/2 | wyrok z dnia 20 września 2019 r. | Akt nienormatywny