Dzienniki UE

Sprawa C-393/07: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2007 r. - Republika Włoska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.

Dz.U.UE.C.2007.247.18 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/99/07.

Dz.U.UE.C.2007.248.12 | ogłoszenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Protokół.

Dz.U.UE.C.2007.244E.10 | komunikat z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2007.248.10 | zawiadomienie z dnia 23 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2007.248.8 | zawiadomienie z dnia 23 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.248.7 | zawiadomienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2007.248.5 | informacja z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Lista osób mianowanych przez Radę (Miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 2007 r.) (Dziedzina społeczna).

Dz.U.UE.C.2007.249.4 | zawiadomienie z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4682 - INEOS/Lanxess' Engineering Thermoplastic Resins Business).

Dz.U.UE.C.2007.248.4/2 | informacja z dnia 23 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4671 - UTC/Initial ESG).

Dz.U.UE.C.2007.248.4/1 | informacja z dnia 23 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-331/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2007 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

Dz.U.UE.C.2007.247.4 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4785 - Russian Machines/Magna).

Dz.U.UE.C.2007.249.3 | informacja z dnia 24 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-326/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.

Dz.U.UE.C.2007.247.3/2 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4798 - BP/Associated British Foods/JV).

Dz.U.UE.C.2007.249.2/2 | informacja z dnia 24 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4623 - Vinci Construction/Solétanche).

Dz.U.UE.C.2007.249.2/1 | informacja z dnia 24 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4744 - Ineos/Borealis).

Dz.U.UE.C.2007.249.1/2 | informacja z dnia 24 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4737 - Sabic/GE Plastics).

Dz.U.UE.C.2007.249.1/1 | informacja z dnia 24 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Protokół.

Dz.U.UE.C.2007.244E.1 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie 2007/1238 ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

Dz.U.UE.L.2007.280.10 | rozporządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1238 ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

Dz.U.UE.L.2007.280.10 | rozporządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1235 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.280.1 | rozporządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

Dz.U.UE.L.2007.279.21 | wspólne działanie z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2007/1231 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Dz.U.UE.L.2007.279.3 | rozporządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1230 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.279.1 | rozporządzenie z dnia 22 października 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2007/675/WE ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Dz.U.UE.L.2007.277.29 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2007/675/WE ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Dz.U.UE.L.2007.277.29 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2007/673/WE zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

Dz.U.UE.L.2007.277.23 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2007/672/WE w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

Dz.U.UE.L.2007.277.22 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Rozporządzenie 2007/1225 w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

Dz.U.UE.L.2007.277.5 | rozporządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2007/1223 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.277.1 | rozporządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4872 - Eurovia/Compagne Signature/JV).

Dz.U.UE.C.2007.246.44 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4933 - Emerson Electric Co/Motorola ECC).

Dz.U.UE.C.2007.246.43/2 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie zgłoszenia o koncentracji (Sprawa COMP/M.4825 - SFR/Somart/Débitel France).

Dz.U.UE.C.2007.246.43/1 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4929 - Fiat/Ergom).

Dz.U.UE.C.2007.246.42 | ogłoszenie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dz.U.UE.C.2007.246.11 | zawiadomienie z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.246.9 | zawiadomienie z dnia 19 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję.

Dz.U.UE.C.2007.246.5 | akt przygotowawczy z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4742 - Oxbow/SSM).

Dz.U.UE.C.2007.246.4 | informacja z dnia 20 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/37.984 - SkyTeam.

Dz.U.UE.C.2007.245.46 | ogłoszenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4934 - KazMunaiGaz/Rompetrol).

Dz.U.UE.C.2007.245.45 | ogłoszenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt nienormatywny