Dzienniki UE

Decyzja 2007/714/WE w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

Dz.U.UE.L.2007.289.12 | decyzja z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Rozporządzenie 2007/1299 w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

Dz.U.UE.L.2007.289.4 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1299 w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

Dz.U.UE.L.2007.289.4 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1299 w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

Dz.U.UE.L.2007.289.4 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2007 r.

Dz.U.UE.C.2007.263.20 | sprostowanie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4819 - CommScope/Andrew).

Dz.U.UE.C.2007.263.19 | ogłoszenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.263.4 | zawiadomienie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.263.3 | zawiadomienie z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4760 - Amadeus/Sabre/JV).

Dz.U.UE.C.2007.263.1 | informacja z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

Dz.U.UE.L.2007.288.27 | dyrektywa z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2007/1296 ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

Dz.U.UE.L.2007.288.25 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Alicante) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.73 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (Angers) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.70 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Fundacja Kształcenia (Turyn) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.63 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Eurojust (Haga) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.57 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Kolejowa (Lille/Valenciennes) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.54 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejskie Kolegium Policyjne (Bramshill) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.52 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejski Organ Nadzoru GNSS (Bruksela) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.38 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.35 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii (Bruksela) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.29 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.26 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Lizbona) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.20 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4701 - Generali/PPF Insurance Business).

Dz.U.UE.C.2007.262.17 | ogłoszenie z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4854 - TomTom/Tele Atlas).

Dz.U.UE.C.2007.262.16 | ogłoszenie z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (Kolonia) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.16 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Odbudowy (Saloniki) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.13 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Roczne Sprawozdanie za 2006 rok.

Dz.U.UE.C.2007.262.12 | zawiadomienie z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.262.11 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4862 - Transdev/Connexxion Holding).

Dz.U.UE.C.2007.262.10 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Leków (Londyn) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.10 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4756 - AGCO/ARGO/Laverda).

Dz.U.UE.C.2007.262.9/2 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4904 - Lite-On/Perlos).

Dz.U.UE.C.2007.262.9/1 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4873 - Schott Solar/Wacker/JV).

Dz.U.UE.C.2007.262.8/2 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4901 - Gilde/Swets).

Dz.U.UE.C.2007.262.8/1 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4802 - Tishman Speyer/Lehman Brothers/Archstone-Smith).

Dz.U.UE.C.2007.262.7/2 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4775 - MAN/Hörmann/JV).

Dz.U.UE.C.2007.262.7/1 | informacja z dnia 1 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (Kopenhaga) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.4 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Wiedeń) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.261.1 | zawiadomienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt nienormatywny