Dzienniki UE

Sprawa C-281/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2009.256.7/3 | ogłoszenie z dnia 24 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-280/09: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej.

Dz.U.UE.C.2009.256.7/2 | ogłoszenie z dnia 24 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-527/08: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dz.U.UE.C.2009.256.7/1 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-464/08: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Estonii.

Dz.U.UE.C.2009.256.6/2 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-457/08: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dz.U.UE.C.2009.256.6/1 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-534/07 P: William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.256.5/1 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-489/07: Pia Messner v. Firma Stefan Krüger (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2009.256.4/1 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-482/07: AHP Manufacturing BV v. Bureau voor de Industriële Eigendom (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2009.256.3/2 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-166/07: Parlament Europejski v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2009.256.2/2 | wyrok z dnia 3 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5558 - Nutreco/Cargill).

Dz.U.UE.C.2009.253.25 | ogłoszenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5597 - Towers Perrin/Watson Wyatt).

Dz.U.UE.C.2009.253.24 | ogłoszenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5514 - Crédit Agricole SA/Société Générale Asset Management).

Dz.U.UE.C.2009.253.23 | ogłoszenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie 2009/997 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Dz.U.UE.L.2009.278.19 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2009/996 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

Dz.U.UE.L.2009.278.17 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2009/995 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

Dz.U.UE.L.2009.278.15 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2009/994 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

Dz.U.UE.L.2009.278.13 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2009/993 ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

Dz.U.UE.L.2009.278.9 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn).

Dz.U.UE.C.2009.252A.1 | ogłoszenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2009.253.1 | zawiadomienie z dnia 22 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Dz.U.UE.C.2009.252E.500 | zawiadomienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Protokół posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Dz.U.UE.C.2009.252E.195 | zawiadomienie z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2009/89 zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.41 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Protokół posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Dz.U.UE.C.2009.252E.41 | zawiadomienie z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2009/88 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.40 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/87 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.39 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/86 zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.38 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/85 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.37 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/84 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.36 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/83 zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.35 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/82 zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.34 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/81 zmieniająca załącznik IV (Energia) i załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.32 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2009/77 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2009.277.25 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dz.U.UE.C.2009.252.18 | ogłoszenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt nienormatywny