Dzienniki UE

Rozporządzenie 2011/316 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2011.86.61 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2011/315 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2011.86.59 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2011/314 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2011.86.57 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2011/313 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2011.86.55 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2011/312 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dz.U.UE.L.2011.86.53 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Krajowa procedura belgijska dotycząca przyznania ograniczonych praw przewozowych.

Dz.U.UE.C.2011.101.28 | informacja z dnia 18 sierpnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.101.26 | informacja z dnia 31 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6076 - Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage).

Dz.U.UE.C.2011.101.25 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" za rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.171 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" za rok budżetowy 2010.

Dz.U.UE.C.2011.100.165 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.153 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.149 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.145 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.145 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.139 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.135 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.129 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.125 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.115 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.111 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.105 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.99 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.93 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.87 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.81 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.77 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.73 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.69 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.69 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.63 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.57 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.53 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.47 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.41 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.35 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.35 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zaproszenie do składania wniosków - EAC/16/11 - Karta uczelni Erasmus 2012.

Dz.U.UE.C.2011.99.30 | ogłoszenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.29 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2010/140 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.25 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/139 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.24 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.23 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2010/138 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.22 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/137 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.21 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/136 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.20 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/135 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.19 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/134 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.18 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/133 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.17 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2010/132 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U.UE.L.2011.85.16 | decyzja z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.15 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.C.2011.100.9 | dokument budżetowy z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.

Dz.U.UE.C.2011.99.9 | informacja z dnia 31 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.99.8 | informacja z dnia 30 marca 2011 r. | Akt nienormatywny