Dzienniki UE

Decyzja 2011/611/UE w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.245 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/607/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.236 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/601/UE w sprawie zamknięcia rozliczeń Eurojustu za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.219 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/600/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.215 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/597/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.209 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/596/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.206 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/593/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.200 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/591/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.195 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/585/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.180 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/579/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.160 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/577/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009

Dz.U.UE.L.2011.250.154 | decyzja z dnia 10 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011.

Dz.U.UE.L.2011.251.1 | dokument budżetowy z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprawa F-31/07 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 lipca 2011 r. - Putterie przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.53/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-73/11: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.53/1 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-70/11: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.52/3 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-69/11: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu.

Dz.U.UE.C.2011.282.52/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-68/11: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.52/1 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-66/11: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.51/3 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-41/11: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2011.282.51/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-38/11: Alari v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2011.282.51/1 | postanowienie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-73/10: Coedo Suárez v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2011.282.50/3 | postanowienie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-116/10: Gozi v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2011.282.50/2 | wyrok z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa F-46/09: V v. Parlament Europejski.

Dz.U.UE.C.2011.282.50/1 | wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-491/10: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. - SNCF przeciwko OHIM - Infotrafic (infotrafic).

Dz.U.UE.C.2011.282.49/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-434/11: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2011 r. - Europäisch-Iranische Handelsbank przeciwko Radzie.

Dz.U.UE.C.2011.282.48/1 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-431/11: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2011 r. - Iberdrola przeciwko Komisji Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2011.282.47/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny