Dzienniki UE

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2012.2.7 | komunikat z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2012/2/UE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

Dz.U.UE.L.2012.2.6 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Decyzja 2012/1/UE w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

Dz.U.UE.L.2012.2.5 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2012.2.3 | komunikat z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2012.2.1 | komunikat z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2012.1.10 | informacja z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2012.1.2 | informacja z dnia 3 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2012.1.1 | informacja z dnia 2 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.384.1 | informacja z dnia 30 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/42/11 - Program Erasmus Mundus 2009-2013 - Realizacja w 2012 r.

Dz.U.UE.C.2011.381.3 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.381.1 | informacja z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/900/UE w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Dz.U.UE.L.2011.346.17 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.380.2 | informacja z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wspólny katalog odmian roślin rolniczych - 30. pełne wydanie.

Dz.U.UE.C.2011.380A.1 | komunikat z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6376 - Arcelormittal/Atic Services).

Dz.U.UE.C.2011.380.1/1 | komunikat z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/897/UE w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Dz.U.UE.L.2011.345.21 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Decyzja 895/2011/UE zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Dz.U.UE.L.2011.345.17 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2011/887/UE w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Dz.U.UE.L.2011.344.36 | decyzja z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.379.3 | informacja z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.379.2 | informacja z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6357 - Koninklijke Philips/Indal Group).

Dz.U.UE.C.2011.379.1/2 | komunikat z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6432 - DSM/Roquette/JV).

Dz.U.UE.C.2011.379.1/1 | komunikat z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi.

Dz.U.UE.C.2011.378.1 | informacja z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny