Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zorganizowania posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Rytrze

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  W związku z odbywającą się w dniach 26-28 października 2018 r. Konferencją Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów Rytro Jesień 2018 zorganizować posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 27 października 2018 r. w Rytrze.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.