Zopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2003.2.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lutego 2003 r.

UCHWAŁA Nr 12/2003
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 lutego 2003 r.
dotycząca zaopiniowania wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych