Podat.2017.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 34 /2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP, powołany uchwałą nr 5/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 31 stycznia 2014r., w składzie:
1) Mariusz Durzyński- kierownik Zespołu
2) Janusz Rynk,
3) Anna Leszczyńska

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.