Podat.2017.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36 /2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r., powołany uchwałą nr 10/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami 12/2015, 19/2015, 18/2016, 19/2016 oraz 21/2017, w składzie:
1. Mariusz Durzyński - Kierownik Zespołu,
2. Urszula Cyszka,
3. Krystyna Brewka,
4. Marzena Stępień

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.