Podat.2017.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35 /2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, do sporządzenia uzupełniającego protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, powołany uchwałą nr 10/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2015 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 33/2017, w składzie:
1. Irena Bachowska - Kierownik Zespołu,
2. Jolanta Nikolaj,
3. Janusz Rynk

do sporządzenia uzupełniającego protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.