Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 26/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie wykorzystywania sprzętu komputerowego

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Kierownika Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2016 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem Wielkopolskiego Oddziału KIDP do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie wykorzystywania sprzętu komputerowego stanowiącego własność Krajowej Izby Doradców Podatkowych będącego w użytkowaniu członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Rzecznika Prasowego, a w szczególności ustalenie czy sprzęt ten użytkowany jest wyłącznie do celów korporacyjnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.