Akty korporacyjne

Rewid.2019.1.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT 40/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis na listę firm audytorskich

Komunikatem nr 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wpisu na listę firm audytorskich, wprowadzono do stosowania min. wzory wniosków o wpis na listę firm audytorskich oznaczonych symbolami P1 do P6 oraz P12.
Komunikatem nr 34 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Komunikatu 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie wpisu na listę firm audytorskich, zmieniono wzory wniosków oznaczone symbolami P2 i P12.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w związku z tym z koniecznością spełnienia obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 13 RODO, wobec składających wniosek o wpis na listę firm audytorskich, zaistniała konieczność zmiany wzorów wniosków przyjętych powołanymi powyżej komunikatami i przyjęcia nowych wzorów wniosków P1, P2, P3, P4, P5, P6, P12.

Dotychczas obowiązujące wzory wniosków oznaczone symbolami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P12 przestały obowiązywać.

Pozostałe wzory wniosków oznaczone symbolami P7 do P9 pozostają niezmienione.

Do niniejszego komunikatu zostały załączone nowe wzory wniosków, z których obowiązane są korzystać osoby składające wnioski o wpis firmy audytorskiej na listę:

1) wzór P1 - Wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich art. 46 pkt 1 ustawy);
2) wzór P2 - Wniosek o wpis spółki cywilnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
3) wzór P3 - Wniosek o wpis spółki jawnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
4) wzór P4 - Wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
5) wzór P5 - Wniosek o wpis spółki komandytowej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 3 ustawy);
6) wzór P6 - Wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 4 i 5 ustawy);
7) wzór P12 - Wniosek o wpis firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich (art. 58 ustawy).

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://www.pibr.org.pl/.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O WPIS

działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O WPIS

spółki cywilnej na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK O WPIS

spółki jawnej na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK O WPIS

spółki partnerskiej na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK O WPIS

spółki komandytowej na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WNIOSEK O WPIS

spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego na listę firm audytorskich

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WNIOSEK O WPIS

firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich